Standard Swedish standard · SS-EN 54-3:2014+A1:2019

Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard anger krav, provningsmetoder och prestandakriterier för akustiska larmdon, inklusive larmdon för talade meddelanden, i en fast installation som är avsedd att avge en hörbar varningssignal mellan branddetekterings- och brandlarmsystemet och personerna som vistas i byggnaden (se EN 54-1:2011). Denna Europastandard ligger till grund för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP) hos akustiska larmdon enligt denna Europastandard. Denna Europastandard gäller inte för: a) högtalare som primärt är avsedda för sändning av talade nödmeddelanden som genereras av en extern ljudkälla; b) akustiska signalgivare avsedda för övervakning, t.ex. i centralutrustning.

Subjects

Fire protection (13.220.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

International title: Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders

Article no: STD-80012036

Edition: 1

Approved: 4/17/2019

No of pages: 76

Also available in: SS-EN 54-3:2014+A1:2019

Replaces: SS-EN 54-3:2014