Standard Swedish standard · SS 3656:2018

Portable fire extinguishers - Maintenance and recharging

Status: Valid

Scope
Detta dokument specificerar krav på kontroll och underhåll av handbrandsläckare så att dessa kan erbjuda samma funktion som när de tillverkades, levererades och installerades. Detta dokument omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet, oavsett placering.

Subjects

Fire-fighting (13.220.10) Fire protection (13.220.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

International title:

Article no: STD-80006033

Edition: 2

Approved: 8/15/2018

No of pages: 20

Replaces: SS 3656