Standard Svensk standard · SS 3656:2018

Handbrandsläckare - Underhåll och omladdning

Status: Gällande

Omfattning
Detta dokument specificerar krav på kontroll och underhåll av handbrandsläckare så att dessa kan erbjuda samma funktion som när de tillverkades, levererades och installerades.
Detta dokument omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet, oavsett placering.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Portable fire extinguishers - Maintenance and recharging

Artikelnummer: STD-80006033

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-08-15

Antal sidor: 20

Ersätter: SS 3656