Standard Svensk standard · SS 3656

Brand och räddning - Handbrandsläckare - Underhåll och omladdning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 3656:2018
Omfattning
Standarden anger krav på underhåll av samtliga typer av handbrandsläckare oavsett var de är installerade, se Arbetsmiljölagen 3 kapitel och Räddningstjänstlagen §41. Standarden anger rutinkontroll som kan utföras av ägare/innehavare och underhålls- och omladdningsåtgärder som skall utföras av utbildad serviceman. Standarden anger tidsintervaller för dessa underhållsåtgärder.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Släckredskap samt utrustning för räddningstjänsten, SIS/TK 360/AG 01

Internationell titel: Portable fire extinguishers - Maintenance and recharging

Artikelnummer: STD-30669

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-08-17

Antal sidor: 11

Ersätts av: SS 3656:2018