Standard Svensk standard · SS 3654:2022

Brand och räddning - Brandkårsnyckel

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 3654:2022

Brand och räddning - Brandkårsnyckel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I detta dokument anges mått för brandkårsnyckel.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 3654:2022

Brand och räddning - Brandkårsnyckel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem, SIS/TK 632

Internationell titel: Fire and rescue - Fire brigade key

Artikelnummer: STD-80039912

Utgåva: 3

Fastställd: 2022-12-15

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 3654:2016