Standard Svensk standard · SS 3654:2016

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Brandförsvarstablå och brandkårsnyckel

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS 3654:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 3654:2016

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Brandförsvarstablå och brandkårsnyckel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna nya version är ingen ökning av kraven införd utan bakgrunden till förändringarna är erfarenheter vid användning av befintlig version vid provningar och frågeställningar som inkommit. Referens till standarden har hittills främst skett i Brandskyddsföreningens regelverk för brandlarm SBF 110 både beträffande Brandförsvarstablå och brandkårsnyckel. För brandkårsnyckel finns referens i Boverkets byggregler vad gäller stigarledningar och brandgasventilation. Denna standard anger krav på brandförsvarstablå. Brandförsvarstablå kan utföras som en separat enhet eller utgöra en del av centralutrustningen. Separat ansluten brandförsvarstablå använder relevanta signaler i standardiserat gränssnitt enligt SS-EN 54-2, avsnitt 11 samt bilaga G. Signaler som används följer av de funktioner som beskrivs i denna standard. Denna standard ställer krav genom att hänvisa till SS-EN 54-2 när kravet finns uttryckt där. Kraven i denna standard gäller i brandlarmläge, i SS-EN 54-2 uttryckt som ”fire alarm condition”. Denna standard anger också mått för brandkårsnyckel.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 3654:2016

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Brandförsvarstablå och brandkårsnyckel
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem, SIS/TK 632

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Fire brigade panel and fire brigade key

Artikelnummer: STD-8022724

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-10-04

Antal sidor: 24

Ersätter: SS 3654 T1 , SS 3654

Ersätts av: SS 3654:2022