Standard Svensk standard · SS-EN 54-23:2010

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 23: Optiska larmdon

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-23:2010

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 23: Optiska larmdon
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger krav, provningsmetoder och prestandakriterier för optiska larmdon i en fast installation som är avsedd att avge ett optiskt brandlarm mellan branddetekterings- och brandlarmsystemet och personerna som vistas i byggnaden (se detalj C i figur 1 i EN 54-1:1996). Den är endast avsedd att täcka sådana enheter som matas med ström via en fysisk elanslutning till en extern källa som exempelvis ett brandlarmsystem.
Denna Europastandard anger utvärdering av överensstämmelse och märkning av de optiska larmdonen.
Denna Europastandard gäller för både optiska larmdon som är beroende av programvara för sin funktion och för sådana som inte är det.
Denna Europastandard gäller endast för pulserande eller blinkande optiska larmdon, t.ex. xenon-varningslampor eller roterande varningslampor. Enheter med kontinuerligt ljus täcks inte av denna Europastandard.
Denna Europastandard täcker inte visuella indikatorer, t.ex. indikatorer på detektorer eller på centralutrustning.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-23:2010

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 23: Optiska larmdon
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem, SIS/TK 632

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices

Artikelnummer: STD-80011819

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-03-22

Antal sidor: 72

Finns även på: SS-EN 54-23:2010