Standard Swedish standard · SS-EN 54-23:2010

Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard anger krav, provningsmetoder och prestandakriterier för optiska larmdon i en fast installation som är avsedd att avge ett optiskt brandlarm mellan branddetekterings- och brandlarmsystemet och personerna som vistas i byggnaden (se detalj C i figur 1 i EN 54-1:1996). Den är endast avsedd att täcka sådana enheter som matas med ström via en fysisk elanslutning till en extern källa som exempelvis ett brandlarmsystem. Denna Europastandard anger utvärdering av överensstämmelse och märkning av de optiska larmdonen. Denna Europastandard gäller för både optiska larmdon som är beroende av programvara för sin funktion och för sådana som inte är det. Denna Europastandard gäller endast för pulserande eller blinkande optiska larmdon, t.ex. xenon-varningslampor eller roterande varningslampor. Enheter med kontinuerligt ljus täcks inte av denna Europastandard. Denna Europastandard täcker inte visuella indikatorer, t.ex. indikatorer på detektorer eller på centralutrustning.

Subjects

Fire protection (13.220.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

International title: Fire detection and fire alarm systems - Part 23: Fire alarm devices - Visual alarm devices

Article no: STD-80011819

Edition: 1

Approved: 3/22/2010

No of pages: 72

Also available in: SS-EN 54-23:2010