Standard Svensk standard · SS-EN 12101-3:2015

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 3: Specifikation gällande stationärt system för mekanisk brandgasventilation

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the products characteristics of powered smoke and heat control ventilators (fans) intended to be used as part of a powered smoke and heat control ventilation system in construction works. It provides test and assessment methods of the characteristics and the compliance criteria of the test assessment results. This European Standard applies to the following: a) fans for smoke and heat control ventilation; b) impulse/jet fans for smoke and heat control ventilation;

Ämnesområden

Brandbekämpning Brandskydd Övrigt


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 06

Internationell titel: Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat control ventilators (Fans)

Artikelnummer: STD-8015708

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-08-30

Antal sidor: 112

Ersätter: SS-EN 12101-3