Standard Svensk standard · SS-EN 12101-3:2015

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 3: Specifikation gällande stationärt system för mekanisk brandgasventilation

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12101-3:2015

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 3: Specifikation gällande stationärt system för mekanisk brandgasventilation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna Europastandard anges produktegenskaper för stationära mekaniska brandgasventilatorer (fläktar) som är avsedda att användas som del i ett system för stationär mekanisk brandgasventilation i byggnadsverk. Den innehåller provnings- och bedömningsmetoder för egenskaperna och kravkriterier för provningsresultaten.
Denna Europastandard gäller för följande:

a) fläktar för evakuering av värme och rök
a) impulsfläkt/axialfläkt av jettyp för brandgasventilation.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20) Övrigt (13.220.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12101-3:2015

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 3: Specifikation gällande stationärt system för mekanisk brandgasventilation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat control ventilators (Fans)

Artikelnummer: STD-80026474

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-08-30

Antal sidor: 108

Finns även på: SS-EN 12101-3:2015

Ersätter: SS-EN 12101-3