Standard Svensk standard · SS-EN 12101-3

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Krav för brandgasventilatorer - Mekanisk brandventilation

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12101-3:2015 , SS-EN 12101-3:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12101-3

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Krav för brandgasventilatorer - Mekanisk brandventilation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European standard specifies requirements and gives methods for testing powered smoke and heat exhaust ventilators that are intended to be installed as part of a powered smoke and heat exhaust ventilation system. It also provides a procedure for approving a range of powered smoke and heat exhaust ventilators and their motors, from a limited number of tests.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12101-3

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Krav för brandgasventilatorer - Mekanisk brandventilation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators

Artikelnummer: STD-32248

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-03-08

Antal sidor: 43

Ersätts av: SS-EN 12101-3:2015 , SS-EN 12101-3:2015