Standard Svensk standard · SS-EN 54-20:2006/AC:2008

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 20: Aspirerande rökdetektorer

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandskydd


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Branddetektorer, brandlarmsystem, SIS/TK 360/AG 02

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors

Artikelnummer: STD-68305

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-27

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 54-20:2006