Standard Svensk standard · SS-EN 54-20:2006/AC:2008

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 20: Aspirerande rökdetektorer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-20:2006/AC:2008

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 20: Aspirerande rökdetektorer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-20:2006/AC:2008

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 20: Aspirerande rökdetektorer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 0 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 0 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem, SIS/TK 632

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 20: Aspirating smoke detectors

Artikelnummer: STD-68305

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-27

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 54-20:2006