Standard Svensk standard · SS-EN 54-7:2018

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 7: Rökdetektorer av punkttyp som utnyttjar spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-7:2018

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 7: Rökdetektorer av punkttyp som utnyttjar spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger krav, provningsmetoder och prestandakriterier för rökdetektorer av punkttyp med spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation och som är avsedda för användning i branddetekterings- och brandlarmsystem som installerats i och runt byggnader (se EN 54-1:2011).
Denna Europastandard ligger till grund för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP) hos rökdetektorer av punkttyp enligt denna Europastandard.
För andra typer av rökdetektorer, eller rökdetektorer som fungerar genom olika principer, bör denna standard endast användas som vägledning. Rökdetektorer med särskilda egenskaper och som utvecklats för specifika risker omfattas inte av denna standard.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Larm- och varningssystem (13.320)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 54-7:2018

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 7: Rökdetektorer av punkttyp som utnyttjar spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Branddetektering och brandlarmsystem, SIS/TK 632

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point smoke detectors that operate using scattered light, transmitted light or ionization

Artikelnummer: STD-80012040

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-09-05

Antal sidor: 88

Finns även på: SS-EN 54-7:2018

Ersätter: SS-EN 54-7 , SS-EN 54-7/A1:2002 , SS-EN 54-7/A2:2006