Standard Svensk standard · SS-EN 54-7:2018

Brand och räddning - Branddetekterings- och brandlarmsystem - Del 7: Rökdetektorer av punkttyp som utnyttjar spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard anger krav, provningsmetoder och prestandakriterier för rökdetektorer av punkttyp med spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation och som är avsedda för användning i branddetekterings- och brandlarmsystem som installerats i och runt byggnader (se EN 54-1:2011). Denna Europastandard ligger till grund för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP) hos rökdetektorer av punkttyp enligt denna Europastandard. För andra typer av rökdetektorer, eller rökdetektorer som fungerar genom olika principer, bör denna standard endast användas som vägledning. Rökdetektorer med särskilda egenskaper och som utvecklats för specifika risker omfattas inte av denna standard.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Larm- och varningssystem (13.320)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Branddetektorer, brandlarm och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

Internationell titel: Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point smoke detectors that operate using scattered light, transmitted light or ionization

Artikelnummer: STD-80012040

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-09-05

Antal sidor: 88

Finns även på: SS-EN 54-7:2018

Ersätter: SS-EN 54-7 , SS-EN 54-7/A1:2002 , SS-EN 54-7/A2:2006