Standard Swedish standard · SS-EN 54-7:2018

Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point smoke detectors that operate using scattered light, transmitted light or ionization

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard anger krav, provningsmetoder och prestandakriterier för rökdetektorer av punkttyp med spritt ljus, transmitterat ljus eller jonisation och som är avsedda för användning i branddetekterings- och brandlarmsystem som installerats i och runt byggnader (se EN 54-1:2011). Denna Europastandard ligger till grund för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP) hos rökdetektorer av punkttyp enligt denna Europastandard. För andra typer av rökdetektorer, eller rökdetektorer som fungerar genom olika principer, bör denna standard endast användas som vägledning. Rökdetektorer med särskilda egenskaper och som utvecklats för specifika risker omfattas inte av denna standard.

Subjects

Fire protection (13.220.20) Alarm and warning systems (13.320)


Product information

Language: Swedish

Written by: Branddetektering och brandlarmsystem - Tjänster för brandskydds- och säkerhetssystem, SIS/TK 360/AG 02

International title:

Article no: STD-80012040

Edition: 3

Approved: 9/5/2018

No of pages: 88

Also available in: SS-EN 54-7:2018

Replaces: SS-EN 54-7 , SS-EN 54-7/A1:2002 , SS-EN 54-7/A2:2006