Standard Svensk standard · SS-EN 671-1:2012

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Del 1: Inomhusbrandposter med formstabil slang

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 671-1:2012

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Del 1: Inomhusbrandposter med formstabil slang
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger konstruktions- och funktionskrav samt provningsmetoder för brandposter med formstabil slang installerade i byggnader med permanent anslutning till vattenledning för användning av personerna som vistas där.
Den anger även krav för utvärdering av överensstämmelse och märkning av produkterna.
Kraven kan även tillämpas generellt för andra ändamål, t.ex. brandposter för marint bruk eller i aggressiva miljöer, men i sådana fall kan tilläggskrav vara nödvändiga.
Denna Europastandard kan tillämpas för både manuella och brandposter med automatventil installerade i skåp eller utan skåp.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 671-1:2012

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Del 1: Inomhusbrandposter med formstabil slang
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid hose

Artikelnummer: STD-80012035

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-04-20

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 671-1:2012

Ersätter: SS-EN 671-1