Standard Svensk standard · SS-EN 671-1:2012

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Del 1: Inomhusbrandposter med formstabil slang

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard anger konstruktions- och funktionskrav samt provningsmetoder för brandposter med formstabil slang installerade i byggnader med permanent anslutning till vattenledning för användning av personerna som vistas där.
Den anger även krav för utvärdering av överensstämmelse och märkning av produkterna.
Kraven kan även tillämpas generellt för andra ändamål, t.ex. brandposter för marint bruk eller i aggressiva miljöer, men i sådana fall kan tilläggskrav vara nödvändiga.
Denna Europastandard kan tillämpas för både manuella och brandposter med automatventil installerade i skåp eller utan skåp.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid hose

Artikelnummer: STD-80012035

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-04-20

Antal sidor: 52

Finns även på: SS-EN 671-1:2012

Ersätter: SS-EN 671-1