Standard Swedish standard · SS-EN 671-1:2012

Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid hose

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard anger konstruktions- och funktionskrav samt provningsmetoder för brandposter med formstabil slang installerade i byggnader med permanent anslutning till vattenledning för användning av personerna som vistas där. Den anger även krav för utvärdering av överensstämmelse och märkning av produkterna. Kraven kan även tillämpas generellt för andra ändamål, t.ex. brandposter för marint bruk eller i aggressiva miljöer, men i sådana fall kan tilläggskrav vara nödvändiga. Denna Europastandard kan tillämpas för både manuella och brandposter med automatventil installerade i skåp eller utan skåp.

Subjects

Fire-fighting (13.220.10) Fire protection (13.220.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

International title:

Article no: STD-80012035

Edition: 3

Approved: 4/20/2012

No of pages: 52

Also available in: SS-EN 671-1:2012

Replaces: SS-EN 671-1