Standard Svensk standard · SS-EN 12259-1:1999+A1:2001/A3:2006

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem - Del 1: Sprinklerhuvuden

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed fire fighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 1: Sprinklers

Artikelnummer: STD-44993

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-06

Antal sidor: 6

Finns även på: SS-EN 12259-1:1999+A1:2001/A3:2006

Tillägg till: SS-EN 12259-1+A1:2001