Standard Svensk standard · SS-EN 12259-5

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem - Del 5: Flödesvakter

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for construction and performance and tests for water flow detectors for use in wet pipe automatic sprinkler systems conforming to EN 12845 «Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design and Installation» 2 ). Auxiliary components and attachments to water flow detectors are not covered by this standard. 2 ) In preparation

Ämnesområden

Brandskydd


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släckmedel, Sprinkler och Gassläcksystem, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 5: Water flow detectors

Artikelnummer: STD-33543

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-01-24

Antal sidor: 33