Standard Svensk standard · SS-EN 12094-3

Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 3: Krav och provningsmetoder för manuella utlösnings- och avstängningsanordningar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements and describes test methods for manual triggering and stop devices of CO2-, Inert Gas- or Halocarbon Gas fire extinguishing systems.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices

Artikelnummer: STD-34126

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-05-23

Antal sidor: 22