Standard Svensk standard · SS-EN 1568-1:2018

Brand och räddning - Släckmedel - Skumvätskor - Del 1: Krav och provningsmetoder för mellanskumvätskor för ytpåföring på ej vattenlösliga vätskor

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements for chemical and physical properties, and minimum performance requirements of medium expansion foams suitable for surface application to water-immiscible liquids. Requirements are also given for marking. WARNING - Any type approval according to this standard is invalidated by any change in composition of the approved product. Some concentrates conforming to this part of EN 1568 can also conform to other parts and therefore can also be suitable for application as low and/or high expansion foams.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 1: Specification for medium expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids

Artikelnummer: STD-80001652

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-03-05

Antal sidor: 56

Ersätter: SS-EN 1568-1:2008/AC:2010 , SS-EN 1568-1:2008