Standard Svensk standard · SS-EN 1568-1:2008

Brand och räddning - Släckmedel - Skumvätskor - Del 1: Krav och provningsmetoder för mellanskumvätskor för ytpåföring på ej vattenlösliga vätskor

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1568-1:2018 Korrigeras av: SS-EN 1568-1:2008/AC:2010

Omfattning
This document specifies requirements for chemical and physical properties, and minimum performance requirements of medium expansion foams suitable for surface application to water-immiscible liquids. Requirements are also given for marking. NOTE Some concentrates conforming to this part of EN 1568 can also conform to other parts and therefore can also be suitable for application as low and/or high expansion foams.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-65565

Utgåva: 2

Fastställd: 2008-03-14

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN 1568-1

Ersätts av: SS-EN 1568-1:2018