Standard Svensk standard · SS-EN 1568-1

Brand och räddning - Släckmedel - Skumvätskor - Del 1: Krav och provningsmetoder för mellanskumvätskor för ytpåföring på ej vattenlösliga vätskor

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1568-1:2008

Omfattning
This European Standard specifies requirements for chemical and physical properties, and minimum performance requirements of medium expansion foams suitable for surface application to water-immiscible liquids. Requirements are also given for marking. NOTE: Some concentrates complying with this Part of EN 1568 can also comply with other Parts and therefore can also be suitable for application as low and/or high expansion foams.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 1: Specification for medium expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids

Artikelnummer: STD-29161

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-11-17

Antal sidor: 34

Ersätts av: SS-EN 1568-1:2008