Standard Svensk standard · SS-ISO 6184-2

Brand och räddning - Explosionsskyddssystem - Del 2: Bestämning av explosionsindex för brännbara gaser i luft

Status: Gällande

Ämnesområden

Olycksfallskontroll (13.200) Explosionsskydd (13.230)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-9692

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-06-05

Antal sidor: 6