Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 12101-4:2009

Brand och räddning - System för kontroll av rök- och brandgaser - Del 4: Installation, komponenter, underhåll mm.

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report applies to SHEVS when installed in a building. This Technical Report specifies the ability of the system to meet the required performances of the SHEVS as specified by the design of the system. This Technical Report is to help to translate the detailed engineering plan into an installed system, but it does not state how the design is made. This Technical Report also covers requirements for components and compatibility between components to ensure that the requirements on the installed system will be met. This Technical report includes requirements for the assembly, installation, commissioning, function testing, maintenance, periodic servicing and routine testing of SHEVS.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20) Luftväxlare, fläktar, luftkonditionering (23.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Smoke and heat control systems - Part 4: Installed SHEVS systems for smoke and heat ventilation

Artikelnummer: STD-80006335

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-08-28

Antal sidor: 60