Standard Svensk standard · SS 883007:2015

Brand och räddning - Brandgasventilatorer - Kontroll av termisk brandgasventilation

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard anger krav på kontroll och underhåll av system- och komponenter för brandgasventilatorer så att de kan fortsätta att erbjuda samma funktion som när de tillverkades, levererades eller installerades. Denna standard omfattar samtliga typer av brandgasventilatorer i byggnader/anläggningar, oavsett verksamhet.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Övrigt (13.220.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Control of natural smoke and heat exhaust ventilators

Artikelnummer: STD-8013778

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-04-21

Antal sidor: 16