Standard Swedish standard · SS 883007:2015

Control of natural smoke and heat exhaust ventilators

Status: Valid

Scope
Denna standard anger krav på kontroll och underhåll av system- och komponenter för brandgasventilatorer så att de kan fortsätta att erbjuda samma funktion som när de tillverkades, levererades eller installerades. Denna standard omfattar samtliga typer av brandgasventilatorer i byggnader/anläggningar, oavsett verksamhet.

Subjects

Fire-fighting Other


Product information

Language: Swedish

Written by: Brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 06

International title: Control of natural smoke and heat exhaust ventilators

Article no: STD-8013778

Edition: 1

Approved: 4/21/2015

No of pages: 16