Standard Svensk standard · SS-EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2004

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem - Del 1: Sprinklerhuvuden

Status: Gällande

Omfattning
I denna Europastandard anges krav avseende konstruktion och prestanda för sprinkler som löser ut genom en tillståndsförändring av ett element eller bristning av en glasbulb under påverkan av värme, för användning i automatiska sprinklersystem i enlighet med EN 12845 Automatiska sprinklersystem: Utformning och installation. Provningsmetoder och ett rekommenderat provningsschema till provning för typgodkännande anges också. ANM. Alla tryckdata i denna Europastandard anges som manometertryck i bar2.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems components for sprinkler and waterspray systems - Part 1: Sprinklers

Artikelnummer: STD-80012546

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-06-18

Antal sidor: 16

Finns även på: SS-EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2004

Tillägg till: SS-EN 12259-1+A1:2001