Standard Swedish standard · SS-EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2004

Fixed firefighting systems components for sprinkler and waterspray systems - Part 1: Sprinklers

Status: Valid

Scope
I denna Europastandard anges krav avseende konstruktion och prestanda för sprinkler som löser ut genom en tillståndsförändring av ett element eller bristning av en glasbulb under påverkan av värme, för användning i automatiska sprinklersystem i enlighet med EN 12845 Automatiska sprinklersystem: Utformning och installation. Provningsmetoder och ett rekommenderat provningsschema till provning för typgodkännande anges också. ANM. Alla tryckdata i denna Europastandard anges som manometertryck i bar2.

Subjects

Fire protection (13.220.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

International title:

Article no: STD-80012546

Edition: 1

Approved: 6/18/2004

No of pages: 16

Also available in: SS-EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2004

Amendment: SS-EN 12259-1+A1:2001