Standard Svensk standard · SS-EN 14972-9:2020

Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 9: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för maskinrum med en rumsvolym icke överstigande 260 m3

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14972-9:2020

Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 9: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för maskinrum med en rumsvolym icke överstigande 260 m3
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies fire testing requirements for water mist systems used for fire protection of machinery in enclosures with volumes not exceeding 260 m³.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20) Utrustning och fordon för brand- och räddningstjänst (14.450)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14972-9:2020

Fasta släcksystem - Vattendimsystem - Del 9: Provningsmetod för system med öppna munstycken avsedda för maskinrum med en rumsvolym icke överstigande 260 m3
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Water mist systems - Part 9: Test protocol for machinery in enclosures not exceeding 260 m³ for open nozzle systems

Artikelnummer: STD-80019429

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-01-29

Antal sidor: 24