Standard Svensk standard · SS-EN 12094-12

Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 12: Krav och provningsmetoder för luftdrivna larmanordningar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for surface mounted audible alarm devices powered by pneumatic energy (pneumatic alarm devices) to warn persons in flooding zones of CO2-, Inert Gas- or Halocarbon gas fire extinguishing systems.

Ämnesområden

Brandskydd


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släckmedel, Sprinkler och Gassläcksystem, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices

Artikelnummer: STD-34130

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-05-23

Antal sidor: 24