Standard Svensk standard · SS-EN 16925:2018

Brand och räddning - Automatiska boendesprinkler - Utförande, installation och underhåll

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 16925:2018/AC:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16925:2018

Brand och räddning - Automatiska boendesprinkler - Utförande, installation och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger krav och ger rekommendationer för utformning, installation, vattenförsörjning och återströmningsskydd, driftsättning, underhåll och provning av fast installerade boendesprinklersystem i byggnader för bostäder.
Detta dokument är avsedd att användas av personer som har hand om inköp, utförande, installation, provning, besiktning, godkännande, drift och underhåll av automatiska boendesprinklersystem, för att sådan utrustning ska fungera som avsett under dess hela livslängd.
Detta dokument identifierar uppgifter om byggnadskonstruktionen som är de minsta nödvändiga för fullgod funktion för boendesprinklersystem som överensstämmer med denna standard.
Detta dokument gäller för alla tillägg, utökningar, reparationer eller andra ändringar av boendesprinklersystem.
Detta dokument omfattar inte situationer som anlagd brand där bränder i ont uppsåt kan startas på flera platser samtidigt.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16925:2018

Brand och räddning - Automatiska boendesprinkler - Utförande, installation och underhåll
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Automatic residential sprinkler systems - Design, installation and maintenance

Artikelnummer: STD-80017915

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-12-19

Antal sidor: 84

Finns även på: SS-EN 16925:2018

Ersätter: SS 883001:2009/INSTA 900-1 , SS 883001:2009/INSTA 900-1