Standard Swedish standard · SS-EN 16925:2018

Fixed firefighting systems - Automatic residential sprinkler systems - Design, installation and maintenance

Status: Valid

Scope
Detta dokument anger krav och ger rekommendationer för utformning, installation, vattenförsörjning och återströmningsskydd, driftsättning, underhåll och provning av fast installerade boendesprinklersystem i byggnader för bostäder. Detta dokument är avsedd att användas av personer som har hand om inköp, utförande, installation, provning, besiktning, godkännande, drift och underhåll av automatiska boendesprinklersystem, för att sådan utrustning ska fungera som avsett under dess hela livslängd. Detta dokument identifierar uppgifter om byggnadskonstruktionen som är de minsta nödvändiga för fullgod funktion för boendesprinklersystem som överensstämmer med denna standard. Detta dokument gäller för alla tillägg, utökningar, reparationer eller andra ändringar av boendesprinklersystem. Detta dokument omfattar inte situationer som anlagd brand där bränder i ont uppsåt kan startas på flera platser samtidigt.

Subjects

Fire protection (13.220.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

International title: Fixed firefighting systems - Automatic residential sprinkler systems - Design, installation and maintenance

Article no: STD-80017915

Edition: 1

Approved: 12/19/2018

No of pages: 84

Also available in: SS-EN 16925:2018

Replaces: SS 883001:2009/INSTA 900-1 , SS 883001:2009/INSTA 900-1