Logga in

Standard Svensk standard · SS 883001:2009/INSTA 900-1

Brand och räddning - Boendesprinkler - Utförande, installation och underhåll

Status: Gällande

Köp denna standard
Pris: 1 365 SEK

PDF

Pris: 1 365 SEK

Papper

Pris: 2 184 SEK
Normalpris: 2 730 SEK
Du sparar: 546 SEK
+

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standarden anger krav och ger rekommendationer för konstruktion, installation och underhåll av fasta sprinklersystem för bostäder i byggnader eller delar av byggnader i olika bostadsområden.

Typiska bostadsområden är:
- privata hem (en och två familjehus, radhus, fritidshus etc.);
- lägenheter, lägenheter
- tillverkade bostäder

Bostadsområden och utrymningsvägar från dessa områden för byggnadstyper som:
- vårdinstitutioner (vårdhem, sjukhus mm)
- hotell, motell etc
- studenthem, sovsalar
- asylcentra

Kraven och rekommendationerna i denna standard gäller även för eventuella tillägg, förlängningar, reparationer eller annan modifiering av det privata sprinklersystemet.

Det omfattar tillhandahållande av vattenförsörjning, komponenter som ska användas, installation och provning av systemet, underhåll och förlängning av befintliga system och identifierar byggnadsdetaljer av byggnader som är nödvändiga för att tillfredsställande prestanda av sprinklersystem som uppfyller denna standard uppfylls .Omfattning
This standard specifies requirements and gives recommendations for the design, installation and maintenance of fixed residential fire sprinkler systems in buildings, or part of buildings, which contains typical residential occupancies.

Areas within buildings that contains hazard other than those which typically would be found in a residential occupancy are not covered by this standard.

Typical residential areas are:
- private homes (one and two family dwellings, row houses, vacation homes etc.);
— apartments, flats;
— manufactured homes.

Dwelling units and the escape routes from those areas for building types such as:
- care institutions (nursing homes, hospitals etc.);
— in hotels, motels etc.;
— student housing, dormitories;
— asylum centres.

The requirements and recommendations of this standard are also applicable to any addition, extension, repair or other modification to the residential sprinkler system.

It covers provision of water supplies, components to be used, installation and testing of the system, maintenance, and the extension of existing systems, and identifies construction details of buildings which are the minimum necessary for satisfactory performance of residential sprinkler systems complying with this standard.

The standard is not intended to restrict new technologies or alternative arrangements, provided that an equivalent level of safety is assured.

Forms of secure accommodations such as correctional or rehabilitation facilities are not covered by this standard.

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släckmedel, Sprinkler och Gassläcksystem, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Residential sprinkler systems - Design, installation and maintenance

Artikelnummer: STD-81171

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-30

Antal sidor: 72

Finns även på: SS 883001:2009/INSTA 900-1