Standard Svensk standard · SS 3112

Brandmateriel - Stigarledning för brandsläckning

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Fire fighting equipment - Standpipe system for fire fighting

Artikelnummer: STD-5181

Utgåva: 1

Fastställd: 1979-07-01

Antal sidor: 6