Standard Svensk standard · SS 3112

Brandmateriel - Stigarledning för brandsläckning

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Utrustning för brand- och räddningstjänster, SIS/TK 360/AG 04

Internationell titel: Fire fighting equipment - Standpipe system for fire fighting

Artikelnummer: STD-5181

Utgåva: 1

Fastställd: 1979-07-01

Antal sidor: 6