Standard Svensk standard · SS-ISO 6184-1

Brand och räddning - Explosionsskyddssystem - Del 1: Bestämning av explosionsindex för brännbart damm i luft

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6184-1

Brand och räddning - Explosionsskyddssystem - Del 1: Bestämning av explosionsindex för brännbart damm i luft
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Olycksfallskontroll (13.200) Explosionsskydd (13.230)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6184-1

Brand och räddning - Explosionsskyddssystem - Del 1: Bestämning av explosionsindex för brännbart damm i luft
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Explosion protection systems - Part 1: Determination of explosion indices of combustible dusts in air

Artikelnummer: STD-9691

Utgåva: 1

Fastställd: 1991-06-05

Antal sidor: 6