Standard Svensk standard · SS-EN 15004-1:2019

Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 1: Utförande, installation och underhåll (ISO 14520-1:2015, modified)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15004-1:2019

Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 1: Utförande, installation och underhåll (ISO 14520-1:2015, modified)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger krav och ger rekommendationer för konstruktion, installation, avprovning, underhåll och säkerhet av gassläcksystem i byggnader, anläggningar eller andra konstruktioner samt egenskaper hos olika släckmedel och typer av bränder där de är ett lämpligt släcksystem.
Detta dokument beskriver rumsskyddssystem främst relaterade till byggnader, anläggningar och andra specifika applikationer, som använder elektriskt icke-ledande gassläckmedel vilka inte lämnar en rest efter aktivering och för vilken det finns tillräckliga data tillgängliga för att möjliggöra validering av prestanda och säkerhetsegenskaper för lämplig oberoende myndighet. Detta dokument är inte tillämpligt för dämpning av explosioner.
Denna del av EN 15004 är inte avsett att ange ett godkännande av släckmedel som finns listade av lämplig myndighet, andra släckmedel kan vara lika godtagbara. CO2 är inte inkluderad eftersom den omfattas av andra internationella standarder.
Denna del av EN 15004 är tillämpligt på släckmedel som anges i tabell 1. Detta dokument är avsett att användas tillsammans med de separata delarna av EN 15004 för släckmedel enligt tabell 1.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15004-1:2019

Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 1: Utförande, installation och underhåll (ISO 14520-1:2015, modified)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 027 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 1: Design, installation and maintenance (ISO 14520-1:2015, modified)

Artikelnummer: STD-80029457

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-04-02

Antal sidor: 120

Finns även på: SS-EN 15004-1:2019

Ersätter: SS-EN 15004-1:2008 , SS-EN 15004-1:2008