Standard Svensk standard · SS-EN 15004-1:2008

Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 1: Utförande, installation och underhåll (ISO 14520-1:2006, modifierad)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15004-1:2019 , SS-EN 15004-1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15004-1:2008

Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 1: Utförande, installation och underhåll (ISO 14520-1:2006, modifierad)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument anger krav och ger rekommendationer för konstruktion, installation, avprovning, underhåll och säkerhet av gassläcksystem i byggnader, anläggningar eller andra konstruktioner samt egenskaper hos olika släckmedel och typer av bränder där de är ett lämpligt släcksystem. Det omfattar rumsskyddssystem främst relaterade till byggnader, anläggningar och andra specifika applika-tioner, som använder elektriskt icke-ledande gassläckmedel vilka inte lämnar en rest efter aktivering och för vilken det finns tillräckliga data tillgängliga för att möjliggöra validering av prestanda och säkerhetsegenskaper för lämplig oberoende myndighet. Detta dokument är inte tillämpligt för dämpning av explosioner. Detta dokument är inte avsett att ange ett godkännande av släckmedel som finns listade av lämplig myndighet, andra släckmedel kan vara lika godtagbara. CO2 är inte inkluderad eftersom den omfattas av andra internationella standarder. Detta dokument är tillämpligt på släckmedel som anges i tabell 1. Den är avsedd att användas tillsammans med de separata delarna av EN 15004 för särskilda släckmedel, som ovan i tabell 1.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15004-1:2008

Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 1: Utförande, installation och underhåll (ISO 14520-1:2006, modifierad)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 1: Design, installation and maintenance (ISO 14520-1:2006, modified)

Artikelnummer: STD-81449

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-08-22

Antal sidor: 112

Finns även på: SS-EN 15004-1:2008

Ersätts av: SS-EN 15004-1:2019 , SS-EN 15004-1:2019