Standard Swedish standard · SS-EN 15004-1:2019

Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 1: Design, installation and maintenance (ISO 14520-1:2015, modified)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15004-1:2019

Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 1: Design, installation and maintenance (ISO 14520-1:2015, modified)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 027 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Detta dokument anger krav och ger rekommendationer för konstruktion, installation, avprovning, underhåll och säkerhet av gassläcksystem i byggnader, anläggningar eller andra konstruktioner samt egenskaper hos olika släckmedel och typer av bränder där de är ett lämpligt släcksystem.
Detta dokument beskriver rumsskyddssystem främst relaterade till byggnader, anläggningar och andra specifika applikationer, som använder elektriskt icke-ledande gassläckmedel vilka inte lämnar en rest efter aktivering och för vilken det finns tillräckliga data tillgängliga för att möjliggöra validering av prestanda och säkerhetsegenskaper för lämplig oberoende myndighet. Detta dokument är inte tillämpligt för dämpning av explosioner.
Denna del av EN 15004 är inte avsett att ange ett godkännande av släckmedel som finns listade av lämplig myndighet, andra släckmedel kan vara lika godtagbara. CO2 är inte inkluderad eftersom den omfattas av andra internationella standarder.
Denna del av EN 15004 är tillämpligt på släckmedel som anges i tabell 1. Detta dokument är avsett att användas tillsammans med de separata delarna av EN 15004 för släckmedel enligt tabell 1.

Subjects

Fire-fighting (13.220.10) Fire protection (13.220.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 15004-1:2019

Fixed firefighting systems - Gas extinguishing systems - Part 1: Design, installation and maintenance (ISO 14520-1:2015, modified)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 2 027 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 2 027 SEK
standard ikon

Paper

Price: 3 243,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-80029457

Edition: 2

Approved: 4/2/2019

No of pages: 120

Also available in: SS-EN 15004-1:2019

Replaces: SS-EN 15004-1:2008 , SS-EN 15004-1:2008