Standard Svensk standard · SS-EN 12416-2+A1:2007

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Pulversystem - Del 2: Utförande, installation och underhåll

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandbekämpning Brandskydd


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släckmedel, Sprinkler och Gassläcksystem, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Powder systems - Part 2: Design, construction and maintenance

Artikelnummer: STD-61535

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-07-05

Antal sidor: 30

Ersätter: SS-EN 12416-2