Standard Svensk standard · SS 883006:2013

Brand och räddning - Brandgasventilatorer - Egenskapskrav och kravnivåer för olika användningsområden

Status: Gällande

Omfattning
I denna standard ges en rekommendation för vilka minimikravnivåer eller klasser som ska anges i enlighet med gällande produktstandard beträffande CE-märkta brandgasventilatorer.

Ämnesområden

Brandbekämpning Övrigt


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 06

Internationell titel: Characteristics and requirement levels of natural smoke and heat ventilators in different applications

Artikelnummer: STD-98770

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-08-19

Antal sidor: 20