Standard Svensk standard · SS-EN 15004-3:2008

Fasta släcksystem - Gassläcksystem - Del 3: Fysiska egenskaper och systemutförande avseende gassläcksystem för HCFC Blend A släckmedel (ISO 14520-6:2006, modifierad)

Status: Gällande

Omfattning
This document gives specific requirements for gaseous fire-extinguishing systems, with respect to the HCFC Blend A extinguishant. It includes details of physical properties, specification, usage and safety aspects and is applicable to systems operating at nominal pressures of 25 bar and 42 bar with nitrogen propellant. This does not preclude the use of other systems.

Ämnesområden

Brandbekämpning (13.220.10) Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-66831

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-07-03

Antal sidor: 24