Standard Svensk standard · SS-EN 12259-3/A2:2006

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem - Del 3: Larmventiler - Torrör

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 3: Dry alarm valve assemblies

Artikelnummer: STD-44996

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-05

Antal sidor: 9

Tillägg till: SS-EN 12259-3