Standard Svensk standard · SS-EN 12259-3

Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem - Del 3: Larmventiler - Torrör

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 12259-3/A1 , SS-EN 12259-3/A2:2006

Omfattning
This Part of EN 12259 specifies requirements for construction and performance of dry alarm valveassemblies, accelerators and exhausters used in automatic sprinkler systems conforming to annexes Aand B of prEN 12845 Automatic sprinkler systems: Design and Installation.

Auxiliary components and attachments to dry alarm valve assemblies, accelerators and exhausters arenot covered by this standard.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for automatic sprinkler and water spray systems - Part 3: Dry alarm valve assemblies

Artikelnummer: STD-29284

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-11-17

Antal sidor: 56