Standard Svensk standard · SS-EN 12101-7:2011

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 7: Rökkanalsektioner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12101-7:2011

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 7: Rökkanalsektioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard gäller för rökkanalsektioner som släpps ut på marknaden och som är avsedda att användas som en del av ett tryckskillnadssystem eller brandgasventilationssystem. Den här standarden anger krav och hänvisar till fastställda provningsmetoder för rökkanalsektioner och tillhörande komponenter (t.ex. hängare och andra föremål som provas samtidigt) som är avsedda att installeras i sådana system i byggnader. Detta dokument ligger även till grund för utvärderingen av produkternas överensstämmelse med kraven i denna standard. I
denna Europastandard beskrivs även märkning och information om installation och underhåll av dessa produkter.
För att undvika upprepning görs hänvisningar till en rad andra standarder. För detta ändamål ska denna standard läsas tillsammans med EN 1366-8, EN 1366-9 och EN 1366-1 för närmare information om provning av brandmotstånd och tillsammans med EN 13501-4 för motsvarande klassificering.
Denna standard har inte tagit ingående hänsyn till de skadliga och/eller korrosiva effekter som kan orsakas av processkemikalier i atmosfären och som avsiktligt eller oavsiktligt sugs in i systemet.
Denna Europastandard gäller även för tillhörande komponenter som används tillsammans med rökkanalsektioner, som exempelvis ledskenor och ljuddämpare, med undantag för termiska och eldrivna brandgasventilatorer och spjäll för rökkontroll som täcks av andra standarder.
Kanaler som används för andra syften än brandgasventilation/system för rökkontroll täcks inte av denna standard.

Ämnesområden

Övrigt (13.220.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12101-7:2011

Brand och räddning - System och komponenter för rök- och brandgaser - Del 7: Rökkanalsektioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 633

Internationell titel: Smoke and heat control systems - Part 7: Smoke duct sections

Artikelnummer: STD-80026488

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-05-27

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 12101-7:2011