Logga in

Standard Svensk standard · SS-EN 671-3:2009

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Del 3: Inomhusbrandposter - Underhåll av inomhusbrandposter med formstabila slangar och slangsystem med flatrullade slangar

Status: Gällande

Köp denna standard
Pris: 575 SEK

PDF

Pris: 575 SEK

Papper

Pris: 920 SEK
Normalpris: 1 150 SEK
Du sparar: 230 SEK
+

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard anger krav på kontroll och underhåll av brandposter så att dessa kan erbjuda samma funktion som när de tillverkades, levererades eller installerades, så att t.ex. förstahandsinsats kan göras för att släcka brand innan mer kraftfulla släckinsatser utförs.

Denna Europastandard omfattar inomhusbrandposter i samtliga typer av byggnader/anläggningar, oavsett deras verksamhet.

Ämnesområden

Brandbekämpning Brandskydd


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släckmedel, Sprinkler och Gassläcksystem, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 3: Maintenance of hose reels with semi-rigid hose and hose systems with lay-flat hose

Artikelnummer: STD-69251

Utgåva: 2

Fastställd: 2009-03-19

Antal sidor: 20

Finns även på: SS-EN 671-3:2009