Standard Svensk standard · SS-EN 12094-2

Fasta släcksystem - Komponenter till gassläcksystem - Del 2: Krav och provningsmetoder för icke elektriska kontrollenheter och fördröjningsanordningar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies requirements and test methods for non-electrical automatic control devices incorporating non-electrical delay devices for CO2, inert gas- or halo-carbon-gas fire extinguishing systems. This European Standard applies to devices which may be triggered by: - automatic fire detection installation - electrical control device - non-electrical special fire detector - manual triggering device or - combination of the above. Where applicable the requirements and test methods also apply to separate non-electrical delay devices. This European Standard covers devices which are powered pneumatically, mechanically or by a combination of both.

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 2: Requirements and test methods for non-electrical automatic control and delay devices

Artikelnummer: STD-34125

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-05-23

Antal sidor: 27