Standard Svensk standard · SS-EN 12259-4/A1

Brand och räddning - Fasta släcksystem - Komponenter för sprinkler- och vattenspraysystem - Del 4: Vattendrivna larmdon

Status: Gällande

Ämnesområden

Brandskydd (13.220.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel: Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 4: Water motor alarms

Artikelnummer: STD-30618

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-07-27

Antal sidor: 9

Tillägg till: SS-EN 12259-4