Standard Svensk standard · SS-EN 27201-1

Brand och räddning - Släckmedel - Hologenkolväten - Del 1: Specifikationer för holon 1211 och 1301 (ISO 7201-1:1989)

Status: Gällande

Ämnesområden

Skydd mot brand (13.220) Brandbekämpning (13.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta släcksystem och brandgasventilation, SIS/TK 360/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-15279

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-08-26

Antal sidor: 8

Ersätter: SS-ISO 7201