Standard Svensk standard · SS-ISO 43:2017

Markutrustning för flygplatser - Stödplattor för domkrafter (ISO 43:2016, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 43:2016 specifies the profiles and dimensions of aircraft jacking pads and the minimum clearance to be provided around them. Aircraft jacking pads, also called adapters, can be attached to primary flight structure (PFS) or to axles.

Ämnesområden

Marktjänst- och underhållsutrustningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Markutrustningar för flygplatser, SIS/TK 259

Internationell titel: Aircraft - Jacking pads (ISO 43:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8027894

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-08-10

Antal sidor: 16