Standard Svensk standard · SS-ISO 9788:2011

Utrustning för flygfrakt - Gjutna lastöglor med en lastkapacitet av 22 250 N för fastspänning av lastnät (ISO 9788:1990, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
1.1 This International Standard specifies the geometry and requirements for the cast components of a double stud fitting assembly, having a load capacity of 22 250 N (5 000 Lbf), when installed in rail conforming to ISO 7166.

1.2 Other materials than those specified in 4.2 may alternatively be used, provided the performance and testing requirements of this international Standard are complied with.

Ämnesområden

Lastanordningar (49.120)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Markutrustningar för flygplatser, SIS/TK 259

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-76221

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-01-03

Antal sidor: 16

Ersätts av: SS-ISO 9788:2018